University of Pécs

Faculty of Humanities

 

Visy Zsolt publikációi

Printer-friendly versionPDF változat

2014

- Some notes on the Eastern corner of the province Dacia. S. Cociş (ed.), Ärchäologische Beiträge - Gegenkschrift zum hundetsten Geburtstag von Kurt Hored. Cluj-Napoca: Mega, 2014. 65-68.

- The role and significance of the aerial reconnaissance in urban archaeology. Some notes on the topography of Nicaea. ΑΓΑΘΑ XXVIII, Hereditas litteraria totius graeco-latinitatis II. Debrecen 2014, 58-68.

 

2013

- Sopianae története. In: Visy Zs. (szerk.), Pécs története I. Az őskortól a püspökség megalapításáig. Pécs Története Alapítvány – Kronosz Kiadó. Pécs 2013. 93-152, 271-275, angol kivonat 345-348.

- Geschichtliche Probleme des Seuso-Schatzes. Ea. Macht des Goldes, Gold der Macht. 23. Internationales Symposium. Die Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Tengelic, 16.-20.11.2011. M. Hardt – O. Heinrich-Tamáska (Hrsg.), Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2, Verlag Bernhard Albert Greiner, Weinstadt 2013, 55-62.

- Az énlaki deszkafölep és a templom más feliratai. Erdélyi Művészet, 2013. XIV/1 (45),

- Előszó. A keresztesek dicsérete. In: Visy Zs. (szerk.): A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban / Podnevno zvono u Mađarskoj i u svetu. Zrínyi Média Budapest 2013.

- Géza Alföldy 1935 – 2011. Acta Arch.Hung. 64, 2013, 183-185.

- Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság éves beszámolója. ICOMOS Híradó 21/3, 2013, 25.

- Előszó. In: Res Militares Antiquae. Ókori hadtörténeti és fegyvertörténeti konferenica, Pécs, 2013. 02. 22-23. Spec.nova Suppl. XII, Pécs 2013, 7.

- A Római Birodalom határvédelmi szervezete Pannoniában Augustustól Septimius Severusig. Szent István Akadémia, székfoglaló előadás, Budapest, 2004. december 17. Spec.nova XXI-XXII 2013, 177-219.

- Margaret Mary Roxan 1924-2003. – SpecNova XXI-XXII 2013, 209-211 (appendix in: A Római Birodalom határvédelmi szervezete Pannoniában Augustustól Septimius Severusig. Szent István Akadémia, székfoglaló előadás, Budapest, 2004. december 17. Spec.nova XXI-XXII 2013, 177-219.)

- Zum pannonischen Limes auf dem Weg zum Weltkulturerbe. Ea. Archäologische Vorträge in Bonn, Universität Bonn, 2006.10. Spec.nova XXI-XXII 2013, 253-262.

- World heritage policy in Hungary. Goals and strategies. (Ea.: Konf. CEU, Budapest 2000. I. 24.) In: Örökségvédelmi tanulmányok. SpecNova XXI-XXII 2013, 263-267.

- Urban Archaeology in Hungary. Ea. Konf. Urban Archaeology. Bp. 2000.6.19. In: Örökségvédelmi tanulmányok. SpecNova XXI-XXII 2013, 268-270.

- The cultural heritage of Roşia Montana / Verespatak. In: Örökségvédelmi tanulmányok. SpecNova XXI-XXII 2013, 271-274.

- Állásfoglalás a Verespatak/ Roşia Montana (Románia) térségében tervezett, a kulturális örökséget veszélyeztető külszíni aranybányászati program ellen. In: Örökségvédelmi tanulmányok. SpecNova XXI-XXII 2013, 275-279.

- Some notes on the Public Hearing on „Roşia Montana in peril”. In: Örökségvédelmi tanulmányok.

- Örökségvédelmi tanulmányok. SpecNova XXI-XXII 2013, 280-281.

- Verespatak kulturális örökségének kockázata. In: Örökségvédelmi tanulmányok. SpecNova XXI-XXII 2013, 282-284.

- Corpus limitis imperii Romani. SpecNova XXI-XXII 2013, 335-336.

- Sopianae ókeresztény temetőjének világörökségi jelentősége. Ea. III. Országos Turisztikai Konferencia. Pécs, 2008. szeptember 25. (Sarkadi Eszter kiegészítésével) - megjelent

- Beneficiarii auf Inschriften von Intercisa. In: W. Eck, B. Fehér, P. Kovács (Hrsg.), Studia Epigraphica in memoriam Géza Alföldy. Antiquitas, Reihe 1 Abhandlungen zur Alten Geschichte Band 61, Bonn 2013, 359-375.

- A new military diploma from Pannonia Inferior. In: More modoque. Festschrift für Maróth Miklós zum siebzigsten Geburtstag. Budapest 2013, 187-191.

- Der römische Limes und die Donau/The Roman Limes and the Danube. Ea. Die EU-Donauraumstrategie. Der Mensch im Mittelpunkt Krems, 2012.10.05. Der Donauraum. Die EU-Donaustrategie – Der Mensch im Mittelpunkt. Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa 52/2, 2012 [2013], 221 -228/323-329.

- A régészeti örökségvédelem jelenlegi helyzete Magyarországon. Ea. ICOMOS Közgyűlés, Nagytétény, 2013.05.24. Dobosyné Antal A. – Nagy G. (szerk.), A műemlékvédelem és a társadalom lehetőségei válság idején. Budapest 2013, 87-91.

 

2012

- Előszó. A Seuso-kincs ismert darabjai. A késő római vidéki jelepülések szerepe és jelentősége Valeriában. / Preface. The known objects of the Seuso treasure. The role and significance of the late Roman rural settlements in Valeria. In: Zs. Visy, A Seuso-kincs és Pannonia / The SEVSO treasure and Pannonia. PTE Régészet Tanszék – GeniaNet, Pécs 2012, 5-6; 7-22; 35-48.

- Dacia … diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta. András Alföldi and the continuity of Dacia. In: Federico Santangelo - James Richardson (Lampeter) The life and work of Andreas Alfoeldi. HABES, published by Steiner Verlag / magyarul: „Dacia … diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta”. Alföldi András és a daciai kontinuitás. Ant. Tan. LVI (2012) 233–255.

- Ein neueres Militärdiplom aus Pannonia Inferior. In: Călin Cosma (ed.), Studies in Archaeology and History. An anniversary volume to professor Nicolae Gudea on his 70th birthday. Cluj-Napoca 2011 [2012], 305-310.

- The value and significance of historical air photographs for archaeological research: some examples from central and eastern Europe. In: Archaeology from Historical Aerial and Satellite Archives, edited by W.S. Hanson and I.A. Oltean. Springer 2012, 165-177.

- Maße und Gewichte. In: S. Sievers – O. H. Urban – P. C. Ramsl (ed.), Lexikon zur keltischen Archäologie. ÖAW, Wien 2012, 1256-1257.

- Instrumenta inscripta aenea from Hungary. ea. coll. INSTRVMENTA INSCRIPTA V Signacula ex aere. Verona, 20 - 21 settembre 2012. Instrumenta aenea Pannonia magyarországi részén. STUDIA EPIGRAPHICA PANNONICA (SEP) Vol. IV, 2012, 105-113.

- Régi sáncok a székely hagyományban. Ea. Énlaka konferenciák III. A székelyek története és régészete a középkorban. Énlaka, Művelődési Ház, 2011. szeptember 28-30. In: Sófalvi A. – Visy Zs. (szerk.), Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. Énlaka - Székelyudvarhely 2012, 219-232.

- Beszámoló az Énlaka (Erdély) épített örökségének kutatására és műemléki felmérésére 2012. augusztus 14-24. között végzett munkáról (Társszerzők: Kondor Tamas – Menyhart Marta – Varga Judit). ICOMOS Híradó 20/6, 2012. december, 2-5.

- Beszámoló az ICAHM Cuscoban tartott éves konferenciájáról. ICOMOS Híradó 20/6, 2012. december, 23-25.

- rec. A. Thiel (Hrsg.), Neue Forschungen am Limes. Beiträge zum Welterbe Limes, Band 3. Deutsche Limeskommission. Kommissionsverlag – Konrad Theiss Verlag Stuttgart. 2008, 195 Seiten. Bonner Jahrbücher, 210/211, 2011/2012, 708-709.

 

2011

- A Római Birodalom limese. Pannonia limese Magyarországon. Menettáborok Brigetio környékén. Intercisa. Lussonium. A Római Birodalom határai mint egységes világörökségi helyszín. In: Visy Zs. (szerk.), A rómaiak a Dunánál – a ripa Pannonica Magyarországon mint világörökségi helyszín / Romans on the Danube – the Ripa Pannonica in Hungary as a World Heritage Site. Pécs 2011, passim.

- A Római Birodalom határai / Frontiers of the Roman Empire (D. Breeze – S. Jilek – A. Thiel). A római hadsereg a limesen / The Roman army and the limes; A római limes Magyarországon / The Roman limes in Hungary. Pécs 2011, 35-98.

- Visy Zs. – Szabó M. – Priskin A. – Lóki R. (szerk./ed.): A Danube limes program régészeti kutatása 2008-2011 között. Jelentés a Danube Limes UNESCO World Heritage Site pályázat keretében a PTE BTK Régészet Tanszékének kutatócsoportja által végzett kutatásokról / Danube limes project archaeological research between 2008-2011. Report on the research carried out by the research team of the Department of Archaeology, University of Pécs within the framework of the Danube Limes UNESCO World Heritage Site project. PTE Régészet Tanszék, Pécs 2011.

- Report on the Central Europe Project „Danube Limes – UNESCO World Heritage” overwiev and results 2008-2011 Co-authors: Á. Bechtold, T. Fejérdy, P. Heinrich, S. Jilek, L. Pinciková, J. Saás, A. Schwarcz, G. Varga; Scientific research on the Ripa Pannonica in Hungary. Co-authors: M. Szabó, R. Lóki. In: P. Dyczek, S. Jilek, M. Lemke, In the footsteps of the Romans. Guidelines to nominate new Danube Limes sections in other Danube countries. Warsaw 2011. 41-76.

- Geleitworte. In: F. Teichner, Dir Gräberfelder von Intercisa II. Die Altfunde der Museumssammlungen in Berlin, Mainz und Wien. Museen für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche museen zu Berlin, Bestandkataloge Band 11, 2011, 10-11.

- Rosner Gyula, a kutató és az ember. In: In memoriam Rosner Gyula. Szekszárd 2011, 8-15.

- Előszó. A keresztesek dícsérete. In: Visy Zs. (szerk.): A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban / The Noon Bell in Hungary and the World. Zrínyi Média, Budapest 2011, 112 pp.

- Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság beszámolója. ICOMOS Híradó 19/3. 2011, 9.

- Az énlaki deszkafölep 2012. Falinaptár, Budapest 2011.

- A pannoniai Seuso-kincs I-II. Interpress Magazin XXXI/2, 2011. február, 60-67; XXXI/3, 2011. március, 78-82.

- Hazatérő műkincsek. IPM 2011. XXXI/4, 86-89.

- Rec. L. F. Vagalinski: Blood and entertainments. Sports and gladiatorial games in Hellenistic and Roman Thrace. Sofia 2009, 228 with illustrations. Acta Arch. Hung. 62, 2011, 249-250.

- The ripa Pannonica in Historic Sources and Old Maps. In: Frontiers of the Roman Empire. Ripa Pannonica in Hungary (RPH). Nomination Statement Vol. 1, Budapest 2011, 123-133.

- Der pannonische Limes und das europäische Donaulimes-Programm.Denkmalpflege in Niederösterreich 45, 2011, 58-62.

 

2010

- A késő római kor és az ókereszténység Sopianae és Valeria területén (társszerzők: Fazekas F., Gábor O., Nagy L.) – magyar-török-angol nyelvű kiállítás-katalógus. Pécs 2010, 48 pp.

- Intercisa római erődje. Vezető a római limes Világörökségre jelölt magyarországi helyszínein 2. Pécs 2010.

- Lussonium római erődje. Vezető a római limes Világörökségre jelölt magyarországi helyszínein 3. Pécs 2010.

- Foreword. In: Exhibition on Ottoman art. 16-17th Centuriy Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire. Istanbul 2010, 13-14.

- I rapporti tra Pannonia e Dacia nel contesto storico. In: G. P. Marchi – J. Pál (ed.), Epigrafi romane di Transilvania. Studi e ricerche. Verona 2010, 157-167. Angolul: The connections between Pannonia and Dacia in a historical context. In: Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts a Alexandru Suceveanu. Editura Mega, Cluj-Napoca 2010, 83-91.

- Von Sopianae bis Fünfkirchen. Neuere Untersuchungen im frühchristlichen Gräberfeld von Sopianae. Ea.: RIU-Workshop „Kontinuitäten – Diskontinuitäten”, Universität Regensburg, 2008. szept.19. In: P. Herz – P. Schmied – O. Stoll (Hrsg.), Zwischen Region und Reich. Das Gebiet der oberen Donau im Imperium Romanum. Berlin 2010, 77-98.

- A földalatti Sopianae. A hétkarélyos sírépület és az ókeresztény temető Pécsett. Új Művészet XXI/10, 2010. október, 4-6.

- Sopianae, bf állomás, Marcus Aurelius, cVII, XIX-XX., XXIV., villák, világörökség. In: Pécs Lexikon. Pécs 2010, passim.

- Régészeti értékeink – nemzeti kincseink. Tulajdonlási kérdések. Ea.: Konferencia a régészeti örökségvédelemről és a múzeumok szerepvállalásáról. Bp. 2010. március 1. ICOMOS Híradó 18/3. 2010. június, 2-6. Rövidítve: A tulajdonlás kérdései a földből előkerült leletek kapcsán. Múzeumcafé 4, 2010 október/november, 40-42.

- Nándorfehérvár nemzeti emléknap lehetne. Magyar Nemzet 2010. július 22. Kis változtatással: Várak, kastélyok, templomok VI/6, 2010. december, 4-5.

„ROSIA MONTANA in PERIL” Közmeghallgatás – Brüsszel, 2010. november 30. ICOMOS Híradó 18/6, 2010. december, 11-16.

- Európa múltja és jövője, avagy a Római Birodalomtól az Európai Unióig. Ea: Európa Nap 2001. Neszmély, június 29.; B. m. Kult. és Idegenforgalmi Központ, 2009. Pécsi Szemle 13/2, 2010. nyár, 2-7.

- Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság 2009. évi beszámolója. ICOMOS Híradó 18/3. 2010. június, 16.

 

2009

- The Mapping of the South Western Limes of Dacia. In: Hanson, W.S. (ed.), The Army and Frontiers of Rome, Journal of Roman Archaeology, Supplementary series, Portsmouth, Rhode Island. 2009, 115-126. / Adatok Dacia kiterjedéséhez és határaihoz. Ea. IX. Pósta Béla konferencia, Gyergyószentmiklós, 2011

- Praesidia et burgi in the early Roman Empire. Ea. XX. Int. Congress of Roman Frontier Studies, Leon 2006.09.08. A. Morillo (ed.), Limes XX. Gladius, Anejos 13, 2009, 989-996; ea. XI. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia (Pósta Béla konf.), Csíkszereda, 2013. november 8-10.

- The Roman limes in the counties Fejér and Tolna, Hungary, as planned for nomination to be a World Heritage Site. Specimina nova XIII 2009, 139-157.

- Römische Machtpolitik im Vorfeld der Provinzen Pannonia und Dacia. (Ea.: Maros-kolloquium, Pécs, 1998. XI.) Specimina nova XIII 2009, 219-229.

- Régészeti kutatások Dacia superior keleti határán. Molnár István Múzeum Kiadványai 1. 2009, 107-115. = Archäologische Forschungen an der östlichen Grenze von Dacia superior. In: Bíró Sz. (szerk.): Ex officina… Studia in honorem Dénes Gabler. Győr 2009, 587-598.

- A régészet és a genius loci. (Ea.: Csalog József Emlékkonferencia, Szentes 2008. okt. 8.) In: Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Szentes 2009, 49-53.

- A Római Birodalom határa – A limes magyarországi szakasza. In: Tardy J. (szerk.): Értékőrző Magyarország. Nemzeti parkok, világörökség. Bp. 20093, 121-126.

- Régészeti örökségvédelem a múló időben. In: Bassa L. (szerk.): Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 1. Világörökség és kezelése. Alma Mater, Információs Társadalomért Alapítvány, Budapest 2009, 5-18. – angolul : Archaeological heritage protection in the passing time. In : Bassa, L. (ed.) : Studies on heritage management 1. World Heritage and its Management. Foundation for Information Society, Budapest 2010, 5-18.

- Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság 2008. évi beszámolója. ICOMOS Híradó 17/3, 2009. június, 27.

- (Rec.) A. Rodríguez Colmenero, S. Ferrer Sierra, R. D. Álvarez Asorey: Miliarios e outras inscricións viarias romanas de Noroeste hispánico (conventos bracarense, lucense e asturense). Santiago de Compostela: Consella de Cultura Galega, Sección de Patrimonio Histórico, 2004, 844 pp., 1 térképmelléklet. ActaArchHung LX 2009, 298-299.

2008

- A római limes Magyarországon / The Roman limes in Hungary; (D. J. Breeze – S. Jilek – A. Thiel, A Római Birodalom határai / Frontiers of the Roman Empire). Pécs 2008

- Rosia Montana / Verespatak múltja, jelene, jövője képekben. Kiállítás az Európai Parlamentben. ICOMOS Híradó 16:1, 2008. február

- Beszámoló a Society of Antiquaries of London székházában a Seuso kincsről tartott előadásról. Múzeumi Hírlevél 2008

- Megjegyzések a segédcsapatok daciai diszlokációjához. Ea.: V. Erdélyi magyar régészeti konferencia, Kolozsvár 2007. november 10. In: Fischer F. (ed.): Pécsi történeti katedra. Pécs 2008, 71-90.= Bemerkungen zur Dislokation von Auxiliartruppen in Dacia. Acta Ant. XLIX 2009, 163-184.

- Légirégészeti kutatások Erdélyben. I. Dacia keleti limese. Várak, kastélyok, templomok IV/4, 2008. augusztus, 4-6.

- Légirégészeti kutatások Erdélyben. II. Székelyföldi várak (Soós Zoltánnal és Orbán Jánossal) Várak, kastélyok, templomok IV/5, 2008. október.

- Légirégészeti kutatások Erdélyben. III. Székelyföldi templomok (Soós Zoltánnal és Sófalvi Andrással) Várak, kastélyok, templomok IV/6, 2008. december.

- The Limes of the Roman Empire. The frontier of Pannonia as a World Heritage Site. Exhibition of the Culture 2000 programme. Pécs 2008. pp. 20.

- A régészképzés első húsz éve a Pécsi Tudományegyetemen. Spec.nova (előzmény: Régészeti specializáció a Pécsi Tudományegyetemen. 15 éves a régészeti képzés a PTE-n. Konf. ea. 2002. tavasz). Arch.Ért. 133, 2008, 307-311.

- Előszó; A templom mennyezeti feliratai; Dacia limese mint lehetséges világörökségi helyszín. Ea.: Énlaka története és kultúrája konferencia. Énlaka, 2007. október 5. In: Visy Zs. (szerk.): Tanulmányok Énlaka történetéről és kultúrájáról. Énlaka-Pécs 2008.

- Javaslat Fülep Ferenc (1919-1986) ICOMOS-Panteonba való felvételére. Arch.Ért. 133, 2008, 313.

- Emlékbeszéd Szentléleky Tihamér (1919-2007) hamvai fölött. Arch.Ért. 133, 2008, 320-321.

- Contributions to the archaeology of the Seuso Treasure. Ea.: Society of Antiquaries of London. 2008. február 14. http://www.sal.org.uk/newsandevents/folder.2010-01-13.6340317245/ Spec.nova XXI-XXII 2013, 221-244.

- A pannoniai Seuso-kincs. Ea.: Gorsium 50 konferencia. Székesfehérvár, 2008. szept. 26. Alba Regia 37, 2008, 213-219.

 

2007

- Zusammenfassung. In: Die römische Siedlung bei Babarc. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie, Band 12. Passau 2007, 193-200. (T. Burns-szel és H. Benderrel közösen).

- Újabb adatok a pécsi vár építéstörténetéhez. In: Kaposi Z. – Pilkhoffer M. (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 19. Pécs 2007, 35-58.

- Recent Data on the Structure of the Early Christian Burial Buildings at Pécs. Acta Classica Univ. Scient.Debrecen, XLIII 2007, 137-155.

- A tápai templom keresztelőmedencéjének talapzata. Szeged 19/9. 2007. szeptember, 10-17.

- Die Wasserversorgung und die Wasserentsorgung in Intercisa. (Ea.: Régészeti Intézet, Budapest, 1998. XI.) In: Dacia Felix. Studia Michaeli Barbulescu oblate. Cluj-Napoca 2007, 575-584.

- Neuere Untersuchungen von Hilfstruppen römischer Auxiliardiplome. Ea. Die römischen Militärdiplome – Heeresurkunden als historische Quelle. Bern 7-9. Oktober 2004. In: M. A. Speidel – H. Lieb: Militärdiplome. Die Forschungsbeiträge der Berner Gesprache von 2004. Mavors 15, Stuttgart 2007, 247-265. (Magyarul részben: Szt. István Tudományos Akadémia, 2004.12.17., székfoglaló előadás.)

- A pécsi cella septichora műemléki munkálatainak tanulságai. Műemlékvédelem LI 2007/3, 201-208.

- A pécsi cella septichora műemléki munkálatainak tanulságai. Műemlékvédelem LI 2007/3, 201-208.

- Nándorfehérvár, a kapu. MN 2007. július 21.

- Ókeresztény kripták Pécsett. Várak Kastélyok Templomok. III/4, 2007. augusztus, 46.

- Régészeti műemlékek kezelése és védelme. ICOMOS, TV-előadás, 2005. tavasz. (CD-n sokszorosítva)

- Megjegyzések a pécsi püspöki vár kutatásához. Várak Kastélyok Templomok. III/5, 2007. október, 19.

- Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság 2007. évi beszámolója. ICOMOS Híradó 15/5, 2007. október-november, 13-14, 9-10.

- Sopianae: a cella septichora és környéke. Beszámoló a 2005-2006. évi régészeti feltárásról. Ókor VI:3, 2007, 84-90. (Pozsárkó Csabával és Tóth István Zsolttal)

- Disputa: "Félrevezeti-e a látogatót a helyreállított pécsi ókeresztény sírkamrák jelenlegi bemutatása?" Múzeumcafe I:2, 2007 december

- Előzetes beszámoló a Fejérváry-gyűjtemény két darabjáról. Bronz kocsikerék és lószerszám a gyűjteményben. Ea. Collegium Budapest, 2005. május 25. In: Szentesi E. – Szilágyi J. Gy. (szerk.): Antiqutas Hungarica, Tanulmányok a Fejérváry-Pulszky-gyűjtemény és a Liber Antiquitatis történetéről. Collegium Budapest Workshop Series 16, 2005, 205-221. / A Pair of Late-Bronze Age Chariot Wheels in the Fejérváry Collection. In: Fehér B. – Könczöl M. (szerk.): Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Budapest 2007, 335-339.

- Az Ókortudományi Társaság negyvennyolcadik éve. Beszámoló a Magyar Ókortudományi Társaság 2005/2006. évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok LI, 2007, 205-211.

 

2006

- Die Grenze in Ungarn. In: Grenzen des römischen Imperiums. Mainz 2006, 147-152.

- Cella septichora. Előzetes beszámoló a Szent István téren, az ókeresztény temető területén folytatott régészeti kutatásokról. Pécsi Szemle IX/1 2006. nyár, 3-13.

- Die römische Schnellwaage von Besnyő, Komitat Fejér. BVgbl 71, 2006, 169-172.

- Előzetes beszámoló a Pécs, Szent István téren, az ókeresztény temető területén folytatott régészeti kutatásokról. Örökség X/5, 2006. május, 4-6. Bővebben: Pécsi Szemle, 2006 nyár, 3-13.)

- Az Ókortudományi Társaság negyvenhetedik éve. (A 2005. évi közgyűlésen (május 27.) elhangzott főtitkári beszámoló. Antik Tanulmányok 50, 2006, 127-134.

- Harang és szabadság. HetiVálasz VI/29, 2006. július 20., 34-35.

- Verespatak kultúrtörténeti kockázata. Magyar Nemzet 2006.09.08. Kivonat a következőből: A Verespatak/Roşia Montana (Románia) térségében tervezett külszíni aranybányászati program környezeti hatástanulmányának kulturális örökségi fejezetének (Environmental Impact Study: Cultural Heritage Baseline Report) értékelése. A Magyar Természetvédők felkérésére, 2006. augusztus. http://www.vedegylet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=496

- A kulturális örökség mint eleven, megújító erő. http://www.indymedia.hu/index.shtml

 

2005

- Zur litterae aureae-Inschrift von Intercisa. In: „Eine ganz normale Inschrift”… und ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber. Althistorisch-Epigraphische Studien Band 5, Wien 2005, 357-359.

- Verespatak aranya. (Müller Róbert LX) Zalai Múzeum 14, 2005, 311-315.

- Similarities and differencies in the conservation and settings of the Great Wall in China and the Limes Romanus as listed and planned world heritage sites. Proceedings of ICOMOS 15th General Assembly and Scientific Symposium. Xi’an 2005, 198-211.

- Preface. 19th International Congress of Roman Frontier Studies 1-8 September 2003, Pécs. In: Zs. Visy (ed.): Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs 2005, 9-16.

- The Roman frontiers and the Barbarians. Ea. 19. International Congress of Roman Frontier Studies, Pécs, 2003. 9. 1. In: Zs. Visy (ed.): Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs 2005, 213-220.

- Fejezetek Intercisa kutatásának történetéből. Ea. Dunaújváros, 2001. október 10. In: Az Intercisa Múzeum első 50 éve. Dunaújváros 2005, 19-27; térképmelléklet.

- (Rec.): Tulok M. – Makkay J.: Angol-magyar és magyar-angol régészeti kifejezések szótára. English-Hungarian and Hungarian-English dictionary of archaeological terms. Enciklopédia Kiadó, Budapest 2004. Arch. Ért. 130, 2005, 250-252.

- Előzetes beszámoló a Fejérváry-gyűjtemény két darabjáról. Bronz kocsikerék és lószerszám a gyűjteményben. Ea. Collegium Budapest, 2005. május 25. In: Szentesi E. – Szilágyi J. Gy. (szerk.): Antiqutas Hungarica, Tanulmányok a Fejérváry-Pulszky-gyűjtemény és a Liber Antiquitatis történetéről. Collegium Budapest Workshop Series 16, 2005, 205-221.

- Lopakodó erőszak. Magyar Nemzet 2005. január 15.

- Beszámoló a Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottsága 2004. évi tevékenységéről. ICOMOS Híradó 13/5-6, 2005. június-július, 6-7.

- Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Régészeti Műemékhelyek Szakbizottság szakmai tanácskozása a százhalombattai Matrica Múzeumban. ICOMOS Híradó 13/5-6, 2005. június-július, 12.

- A római limes Magyarországon és Európában. Várak, Kastélyok, Paloták. I/3, 2005. július, 4-7.

- A pécsi világörökség – újabb ókeresztény sírkamrák. Beszélgetés Visy Zsolt professzorral a legújabb ásatási eredményekről (Marton Erzsébet). Műemlékvédelem XLIX 2005/5, 283-285.

- Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2003/2004. évi tevékenységéről. Az Ókortudományi Társaság negyvenhatodik éve. Felolvasva: 2004. május 21. Antik Tanulmányok XLIX 2005, 329-337.

- Beszámoló az ICOMOS 15. Közgyűléséről, Xi’an 2005. október 17-21. Múzeumi Hírlevél XXVI/12, 2005. december, 375-376. és ICOMOS Híradó 13/9, 2005. december, 7-8.

- Régészeti műemlékek kezelése és védelme. ICOMOS, TV-előadás, 2005. tavasz. (CD-n publikálva)

 

2004

- A Duna szerepe és jelentősége a római kori Kárpát-medencében/ Rolle und Bedeutung der Donau in der Römerzeit. (Ea. 2000 év a Duna mentén. Konf. Pécs, 2002. május 17.) In: Huszár Z. (szerk.): 2000 év a Duna mentén / 2000 Jahre entlang der Donau. Pécs, 2003. 27-33; 233-240. / Zur Frage der antiken Kenntnisse über die Donau und die Hercynia silva. Ad Fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfundsechszigtsten Geburtstag am 15. September 2004. Wien 2004, 957-960.

- Adatok Sopianae ókeresztény leletegyüttesének értékeléséhez. Ea. Pécs ókeresztény öröksége konferencia, Pécs 2003. 09. 19. A pécsi világörökség. Örökségvédelmi Füzetek 2, é.n. [2004], 117-123.

- Előszó. In: Gábli Cecilia: C. Plinius Secundus természettudományának 37. könyve, a drágakövekről. Szeged 2004.

- Válasz „A ripa Pannonica Magyarországon” című doktori értekezés opponensi véleményeire. ComArchHung 2004, 249-254.

- World Heritage. Some considerations about Hungary and the Carpathian region. In: Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis. Cluj-Napoca 2004, 920-923.

- Adatok Valeria provincia katonai szervezetének kérdéséhez. Várady László 75. születésnapjára. ELTE, előadás 2001. Február 21. Jelenkor 2001. November, 1165-1169 - = A pécsi világörökség. Örökségi Füzetek 2, Pécs (2004), 63-67.

- Visy József (1911-1988). In: Visy József: A klasszikus embereszmény. Bába Kiadó, Szeged 2004, 365-372. / ismét in: A Baross Gábor Gimnázium tanárai, Szeged 1935-1951. Bába Kiadó, Szeged 2006, 99-103.

- A régészeti örökség helyszíneinek védelme Magyarországon. The protection of archaeological heritage sites in Hungary. Conservation and restoration of archaeological monumnets. Konf. ea: A Velencei Karta. The Venice Charter 1964-2004-2044. Budapest-Pécs, 2004. május 22-27. In: Műemlékvédelem XLVIII 2004, 48-49; 178-179.

- Örökségvédelem – Verespatak (Alburnus Maior) kálváriája. Múzeumi Hírlevél XXV/6, 2004, 200-202. Univ Pécs 2004. november 23. (kis módosítással).

- Beszámoló az ICOMOS MNB Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottság 2003. évi tevékenységéről. ICOMOS Híradó 12/3-4, 2004. július-augusztus, 10-11.

- Lyon. Xth Annual Meeting of European Association of Archaeologists. Múzeumi Hírlevél XXV/6, 2004, 306.

- Genius loci – The spirit of archaeological sites. In: Place – Memory – Meaning: Preserving Intangible Values in Monuments and Sites. Proceedings of the International Scientific Symposium, ICOMOS 14th General Assembly, Victoria Falls, Zimbabwe, 27-31 October 2003. Paris 2004.

 

2003

- A ripa Pannonica Magyarországon. Budapest 2000. = The ripa Pannonica in Hungary. Budapest 2003.

- A légirégészet Magyarországon. Pannonia határvédelme. Sopianae. In: Visy Zs. (főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Bp. 2003, 25-28, 208-215, 231-232. Angolul is: Zs. Visy (editor-in-Chief): Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest 2003, 25-28; 208- 215; 230-231.

- Similarities and differences in the late Roman defence system in the European and eastern frontiers. Limes XVIII, Amman 2000. BAR Int.Ser. 1084, 2003, 71-75.

- A pécsi műhely – régészeti kutatások a ripa Pannonica mentén. Előadás: Mandulavirágzási Tudományos Napok. Régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. PTE 2002. március 4-5. In: Visy Zs. (szerk.): Régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. Pécs 2003, 107-122.

- Lecturis salutem, több fejezet. In: Zs. Visy (ed.): The Roman Army in Pannonia. Budapest 2003.

- Christianity in Pannonia. Problems and questions. (Ea.: Paganesimo e cristianesimo sul Basso Danubio. Róma, 2000. IV. 3.) A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs 2001, 567-576. – Magyarul: in: Stirling J. (szerk.): In virtute spiritus. A Szent István Akadémia emlékkönyve Paskai László bíboros tiszteletére. Emlékkönyv 80. születésnapjára. Budapest 2003, 49-58.

- 18th Limes Congress, Amman, 9th September, 2000. Closing speech. Limes XVIII Amman 2000. BAR Int. Ser. 1084, 2003, xxx-xxxi.

- A római limes magyarországi szakasza mint a Római Birodalom európai limesének része. Magyar Építőművészet 2003/4 Utóirat c. melléklet, 20-28.

- 19. Nemzetközi Limeskongresszus, 2003. szeptember 1-8. Múzeumi Hírlevél XXIV/11, 2003. november, 339-342.; Arch.Ért. 130, 2005, 217-221.

- Emlékeztető ICOMOS MNB RMSz ülés: Fábiánsebestyén. ICOMOS Híradó 11/7, 2003, 13-15.

- Statement to the Romanian Minister of Culture. In: Heritage at Risk. ICOMOS World Report 2002/2003 on Monuments and Sites in Danger. München 2003, 176.

- Aranyláz. Újabb nemzetközi akció a verespataki római bányák megmentéséért. Magyar Nemzet, Magazin, 2003. december 6, 33. o. = Az ICOMOS Közgyűlésének újabb határozata a verespataki római aranybánya megmentéséért. ICOMOS Híradó 11/8, 2003, 13-15.

 

2002

- Zülpich-Mühlenberg. Die römischen Thermenanlagen und die mittelalterliche Benediktinerpropstei. Ausgrabungen 2001-2002. (Fedeles Tamással és Tóth Zsolttal). Zülpich 2002.

- Ein neueres Militärdiplom aus Dunakömlőd. Spec. nova XVI 2000 [2002], 39/46. (Ferenczi Emlékkönyv)

- Amicitia et invidia. Diocletians Beziehungen zu seinen Mitregenten. (Ea.: Coll. Friendship in the Greek-Roman World. Heidelberg, 2000. VI. 10. Acta Antiqua 42, 2002, 173-180.

-  Zülpich-Mühlenberg: Römische Thermen und Benediktinerpropstei. Ausgrabungen 2001. (Tóth Zsolttal) Archäologie im Rheinland 2001. Bonn 2002, 57-59.

- New challenges in the archaeological conservation in a country like Hungary. Ea.: ICOMOS General Essemby, Madrid, 2002. December 3. – Scientific Symposium, Proceedings. Madrid 2002, 216-220.

- Angaben zur Geschichte Pannoniens an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert. Előadás, Austria Romana Kolloquium 1996, Hartberg. In: K. Kuzmová – K. Pieta – J. Rajtár (Hrsg.): Zwischen Rom und dem Barbaricum. Festschrift für Titus Kolnik zum 70. Geburtstag. Communicationes Instituti Archaeologici Nitriensis Acad. Sc. Slovacae, Nitra 2002, 203-206.

- ICOMOS MNB Régészeti Műemlékhelyek Szakbizottsága (beszámoló – 2001). ICOMOS Híradó 10/1, 2002, 5-6.

- Kós Károly és a transzszilvanizmus. Ea. Kós Károly konferencia, Budapest, 2001.5.8. Nyelvünk és kultúránk. XXXII. évf. 119. szám, 2002/1, 5-18.

- Gondolatok a tárgyi és képi /az ókori/ kommunikáció sajátságairól. Horányi Özséb sexagenario. Janus, X.2. 2002 tavasz, 80-84.

 

2001

- Bayern und Ungarn. Tausend Jahre Beziehungen. (Festvortrag am 15.10.2000, Passau). In: H. W. Wurster – M. Treml – R. Loibl: Bayern – Ungarn. Tausend Jahre. Vorträge der Tagung “Bayern und Ungarn im Mittelalter und in der frühen Neuzeit”. Passau-Regensburg 2001, 11-16.

- Towns, vici and villae: late Roman military society on the frontiers of the Province Valeria. (Ea.: Atlanta, 1999. III. 12.) Th. S. Burns – J.W. Eadie (editors): Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity. Michigan 2001, 163-184.

- Ungarisches Know-How für römische Ruinen in Bayern. In: G. Weber (Hrsg.): Archäologie und Marketing. Beiträge zum 3. Cambodunum-Symposion 9. Und 10. Oktober 1998. Kempten 2001, 106-109.

 

2000

- Severus et Antoninus C. Iulio Passari. Antaeus 24, 1997-1998, [2000], 575-584, táblák: 816-823.

- Újabb adatok a limes Paks és Tolna közötti szakaszának kutatásához. (Ea.: Bölcske, 1998. X. 14.) Gaál A. (szerk.): Pannoniai kutatások. Szekszárd 1999, 243-256.

- Intercisa hadtörténete. In: Dunaújváros története. Dunaújváros, 2000, 37-48. Jegyzetek: 395-399.

- Neuere Angaben zu einigen Wagenbeschlägen. (Ea.: Instrumentum konferencia, Podgorje, 1999. IV. 16.) In: M. Feugère – M. Guštin: Iron, Blacksmiths and Tools. Ancient European Crafts. Monographies instrumentum 12 (Montagnac) 2000, 243-248. = In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs 2000, 651-655.

- Vorwort. Historischer Überblick. Der Grenzschutz. In (Zs. Visy – L. Kocsis szerk.): Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes. Schriften des Limesmuseum Aalen 53. Stuttgart 2000, 6-7; 11-18; 23-32.

- The role and significance of the archaeology in the integrated Europe of the 21st century. (Ea.: Europae Archaeologiae Consilium, Inaugural Meeting, Strasbourg, 1999. XI. 25.) W. Willems (ed.): Challenges for European Archaeology. Zootermeer 2000, 27-31.

- Előszó. In: A Magyar Nemzeti Múzeum őskori aranykincsei. Budapest, 2000, 7-8.

- Bevezetés. In.: Visy Zs. (szerk.): Déli harangszó. Budapest 2000, 19-22.

- Principles and methods of restitution: works of art, 1941-1956. (Ea.: Mapping Europa: Fate of looted cultural valuables in the 3rd millennium. Moszkva, 2000. IV. 10.). Interneten megjelent.

- A kulturális örökség és a társadalom felelőssége. Ea. Konf: A társadalom öt pillére. Nádasdladány, 2000. 9.23. Nádasdy Akadémia, 2000, 7-8; 14-17.

- Magyarörmények. Erdélyi Örmény Gyökerek IV, 45. 2000 november, 2-5.

- Tudomány és kultúra kapcsolatáról történész-szemmel / About the connection os science and culture through the eyes of a historian / Sul rapporto tra scienza e cultura con gli occhi di uno historico. (Ea.: Kultúra a 3. Évezred küszöbén. Budapest, Olasz Intézet, 1998. XI. 11.) In: A kultúra a harmadik évezred küszöbén / Culture at the threshold of the Third Millennium /La cultura alle soglie del terzo millennio. Istituto Italiano di Cultura per l’Ungeria, 2000, 250-254.

 

1999

Neuere Forschungsergebnisse an der ripa Pannoniae inferioris in Ungarn. (Előadás: 17. Nemzetközi Limeskongresszus, Zilah, 1997.9.3.) Roman Frontier Studies XVII. Zalau 1999, 139-150.

- Soproni Sándor. In: Pannoniai kutatások. Szekszárd 1999, 7-8.

- Előszó gyanánt. [Élő örökség]. In: Visy Zs. (kiadó): Europa – közös örökségünk (programfüzet). Budapest 1999, 2-3.

- A régészeti gyűjtemények fejlesztésének tudományos szempontjai és módszerei. Ea. A közgyűjtemények és a tudomány. Konf. MNM, 1999. július. Interneten és CD-n megjelent magyarul és angolul: Scientific aspects and methods of developing archaeological collections.

 

1998

- Babarc története a római kortól a középkorig. In: Babarc. A település története a római kortól a XX. Század végéig. Babarc 1998, 10-29. Die Geschichte der Siedlung von der Römerzeit bis zum Mittelalter. In: Bawarz, Geschicte – Brauchtum – Sorache. Bawarz 2006, 11-12.

-  Rekonstruktionsversuch des vierrädrigen Wagens des Befunds von Környe. Spec. nova XII 1996 [1998], 335-339.

- Katonai diploma Albertfalváról. Budapest Régiségei XXXII 1998, 87-89.

- A pannoniai limes Mosonmagyaróvár térségében. Moson Megyei Műhely 1998, 1. szám, 75-89. német kivonat: Der pannonische Limes im Raum von Mosonmagyaróvár. uo. 86-87.

- Guide to the excursion on the ripa Pannonica. 31st Int. Symposium on Archaeometry, Excursion Guide. Budapest 1998, 57-92.

 

1997

- Veterani in Pannonia. (Ea.: III. Tavola Rotonda Internazionale. Le fonti antiche e letterarie della regione Alpe-Adria. Aquileia e Zuglio, 1997.11.7.) Aquileia Nostra LXVIII 1997, 226-234.

- Die Wagendarstellungen der pannonischen Grabsteine. Pécs 1997.

- Erdwälle und Burgen im Transdanubien, Ungarn; Stand und Entwicklung der archäologischen Luftprospektion in der DDR, der Tschechoslowakei und Ungarn in den Jahren 1945 und 1990In: J. Oexle (szerk.): Aus der Luft. Bilder unserer Geschichte. Luftbildarchäologie in Zentraleuropa. Dresden 1997, 22-27; 76-81.

- Stand und Entwicklung der archäologischen Luftprospektion in der DDR, der Tschechoslowakei und Ungarn in den Jahren 1945 und 1990. In: J. Oexle (szerk.): Aus der Luft. Bilder unserer Geschichte. Luftbildarchäologie in Zentraleuropa. Dresden 1997, 22-27.

 

1996

- Rec. J. Heiligmann: Der "Alb-Limes". Acta Arch.Hung. 48, 1996, 356-357.

- Régészet. A tárgy mint forrás. In: Havas L. - Tegyey I. (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Agatha II. Debrecen 1996, 251-311. (Kéziratként sokszorosítva Pécsett 1995-ben).

- The Problems of the Dacian Ethnic Group in Hungary. In: Din istoria Europei Romane. Univ. din Oradea, Seria Historie IV. Oradea 1996, 93-104.

- Halál és túlvilági utazás. A salköveskúti római sírkő kocsiábrázolása. Vas Népe, 1996. április 5.

- Aerial Archaeology Training Project in Hungary, 1996. Múzeumi Hírlevél, XVII, 1966, 241.

 

1995

- Der pannonische Limes in dem Raum von Mosonmagyaróvár. Acta Classica XXX 1994 [1995] 19-30.

- Intercisa. Lussonium. in: Hajnóczi Gy. et al. (szerk.): Itinerarium Hungaricum. I. Pannonia Hungarica antiqua.Budapest 1995, passim.

- Luftbildarchäologie am römischen Limes in Ungarn. Luftbildarchäologie in Ost- und Mitteleuropa. Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 3, 1995, 213-218.

- Bemerkungen zu der Dislokation der Auxiliartruppen von Raetien. R. Freil-Stolba - M. A. Speidel (Hrsg.): Römische Inschriften - Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretationen. Festschrift für Hans Lieb. Basel 1995, 133-142.

- Wachtposten an der ripa Pannonica in Ungarn. Acta Ant.Hung. 36, 1995, 265-274.

- Bemerkungen zur Frage der Länge des Militärdienstes auf Grund der Militärdiplome. Specimina nova 11, 1995, 234-

- Die römische Ansiedlung bei Babarc, Komitat Baranya, Ungarn. (H. Benderrel). In: Palágyi S. (szerk.): Balácai Közlemények. Veszprém 1995, 336-342.

- A paksi Városi Múzeum állandó kiállításának forgatókönyve. Római kor. Paks 1995.

 

1994

- Újabb eredmények a Paks-Dunakömlődön, a Bottyán-sáncon (Lussonium) végzett ásatásokon. Történ Ész 2, 1994/2, 3 - 6.

- Drei bronzenen Schnellwaagen aus der Türkei. in: Akten der 10. internationalen Tagung über antiken Bronzen, Freiburg 1988. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Band 45, Stuttgart 1994, 435-444.

- Cotini in Pannonia. Specimina nova 9, 1993 [1994], 5-12.

- Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in Niederpannonien. in: (H. Bender - H. Wolff (Hg.): Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des Römischen Reiches). Passauer Universitätsschriften zur Archäologie 2, 1994, 421-449.

- Some Notes on the Defence System of Pannonia in the 2nd and 3rd Centuries AD. La Pannonia e l`Impero Romano. Annuario dell`Accademia d`Ungheria, Roma 1994, 85-96.

Erfahrungen bei der Restaurierung römischer Baudenkmäler im Archäologischen Park Intercisa (Dunaújváros). in: G. Precht (Hrsg.): Grabung - Forschung - Präsentation. Xantener Berichte 5, 1994, 71-75.

- Chancen der archäologischen Denkmalpflege in Ungarn. (Ea. Konf. Chancen und Probleme archäologischer Dankmalpflege im vereinten Europa, Kerkrade-Rolduc, 1992.8.31.-9.5.). Aspekte europäischer Bodendenkmalpflege. Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland 3, Köln-Bonn 1994, 105-110.

- Kolozsvár főterén mit fedezhet fel a régészásó? Magyar Nemzet 1994.8.16.

- In memoriam Kun József. Spec. nova IX 1994, 217.

 

1993

- Wagen und Wagenteile. in: E. Künzl: Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. RGM Monographien 34,1-4. Mainz 1993. 1: 257-327; 2: 65-106 mit Typentafeln 21-34; 4: Taf. 366-523.

- Schnellwaage. in: H.-J. Kellner - G. Zahlhaas: Der römische Tempelschatz von Weißenburg i. Bay. Mainz 1993, 128-137.

- Rec. I. Weiler (Hg.), Grundzüge der politischen Geschichte des Altertums. Graz 1990. - Ant.Tan. 37, 1993, 160-161.

- Prof. Dr. Géza Alföldy. In: Doctores honoris causa Universitatis de Iano Pannonio nominatae: Alföldy Géza 1992. Pécs 1993.

 

1992

- Die großen Thermen von Weißenburg i.Bay., (H. Koschikkal). Prähistorische Staatssammlung, Große Ausstellungsführer 5, München 1992.

- Die römische Ansiedlung bei Babarc, Komitat Baranya, Ungarn. Die Prospektionsarbeiten in den Jahren 1989-1991. (H. Benderrel és Th. Burns-szel, valamint mások résztanulmányaival). Specimina nova 8, 1992, 89-152.

- Eine wieder aufgetauchte Inschrift von Rom. Spec.nova 5, 1989 [1992], 21-23.

- Neuere Inschriften aus der Provinz Pannonien. Spec.nova 5, 1989 [1992], 25-42.

- Maße und Gewichte. Fragen der industriellen Norm im Lichte der Instrumenta inscripta Latina. Elôadás: Instrumenta inscripta Latin. Kolloquium. Pécs 1991. Spec.nova 7, 1991 [1992], 223-234.

- Rec. K. Strobel: Die Donaukriege Domitians. Antiquitas 1/38, Bonn 1989. - Acta Arch.Hung. 44, 1992, 449-453.

- Rec. R. Asskamp: Das südliche Oberrheingebiet in frührömischer Zeit. Theiss, Stuttgart. - Acta Arch.Hung. 44, 1992, 453-454.

- Rec. Die Römer in Nordrhein-Westfalen, Hg. H.G. Horn. Die Römer in Rheinland-Pfalz, Hg. H. Küppers. Die Römer in der Schweiz, Hg. W. Drack - R. Fellmann. Teiss, Stuttgart. - Acta Arch. Hung. 44, 1992, 454-456.

- Römische Schnellwaage aus Gyékényes. Somogyi Múzeumok Közleményei 9, 1992, 61-67 (magyarul, angol és német kivonattal).

 

1991

- Lussonium. Archaeological Excavations 1988-1989. Roman Frontier Studies 1989. Ed. V. Maxfield und B. Dobson. Exeter 1991, 263-267.

- Graffiti auf römischer Keramik. Inschriften und Zeichen als Eigentumsmarken. Instrumenta-Inschriften mit Rechtscharakter. in: Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften. Szerk. M. Hainzmann és Zs. Visy. Pécs 1991, passim.

- Ein neueres Auxiliardiplom aus Lussonium. ZPE 89, 1991, 160-166.

- Befogadás és kirekesztés: a birodalom és a barbárok. Hatalmi politika az ókorban. Rubicon 1991/4, 7-9.

 

1990

- Légifelvételeken megfigyelt halomsírok a Dunántúlon. in: (Noricumi és pannoniai halomsírok), ed. S. Palágyi. Veszprém 1990, 23-45.

- Rec. M. Mackensen: Frühkaiserzeitliche Kleinkastelle bei Nersingen und Burlafingen. München 1987. - Acta Arch.Hung. 42, 1990.

- Javaslat Régészeti Műemléki Hivatal létrehozására. Múzeumi Hírlevél XI/7-8, 1990.

- Probleme der archäologischen Denkmalpflege in Ungarn. Archäologische Gesellschaft Graz, Nachrichtenblatt 4/1990, 5-7.

 

1989

- Eine Statuenbasis des Kaisers Volusianus von Lussonium (Paks-Dunakömlőd). Acta Arch.Hung. 41, 1989, 385-397.

- Rec. D. Gabler - A. Vaday: Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. Budapest 1986. - Acta Arch.Hung. 41, 1989.

- Mozaikok a dunakömlődi ásatásokról (szerk. és több fejezet). Specimina nova Suppl.I. Pécs

- Die Ergebnisse neuerer Luftbildforschungen am pannonischen Limes. Der pannonische Limes zwischen Dunaújváros und Szekszárd. Akten des 14. Int. Limeskongresses in Carnuntum 1986. RLiÖ 36, Hg. H. Vetters und M. Kandler, Wien 1990, 547-560.

 

1988

- Der pannonische Limes in Ungarn. Theiss - Corvina, Budapest1988. (magyarul is: Budapest 1989.)

- Rec. S. Soproni: Die letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes. München 1984. - Századok 122, 1988, 697-699.

- Kaiserbasen in den Limeskastellen der Provinz Pannonia Inferior. Griechische und römische Statuetten und Großbronzen. Akten des 9. Bronzekolloquiums. Wien 1988, 148-151.

- Zur Baugeschichte der großen Thermen von Weißenburg. BVbl 53, 1988, 117-135; Taf. 9-13.

 

1987

- Archäologische Ausgrabungen in Lussonium zwischen 1969 - 1987. Spec.nova 3, 1987, 95-106.

- Die Hilfstruppen der Provinz Pannonia Superior unter Trajan (Lőrincz Barnabással). Acta Arch. Hung. 39, 1987, 337-345.

 

1986

- Rec. E. Schallmayer: Der Odenwaldlimes vom Main bis an den Neckar. Stuttgart 1984. - BVbl 51, 1986, 393-394.

- Rec. H.G. Pflaum: La Gaule et l'Empire Romain. Scripta varia II, Paris 1981. - BVbl 51, 1986, 393.

- Eine Statuenbasis des Kaisers Aurelian von Vág (Kom. Győr-Sopron). Spec.nova 2, 1986, 57-70.

- Bemerkungen zu einer neuen Civitasurkunde aus dem Jahre 97 (Lőrincz Barnabással). ZPE 63, 1986, 241-249.

- Neue Forschungen im Auxiliarkastell von Intercisa (Szabó Klárával és Lőrincz Barnabással). Studien zu den Militärgrenzen Roms III, Stuttgart 1986, 362-368.

- Die kryptotopographische Truppenaufzählung in den Auxiliardiplomen von Pannonien. In: Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle. Passauer Historische Forschungen 2, Hg. W. Eck und H. Wolff, Köln - Wien, 1986, 482-517. Magyarul: A pannoniai katonai diplomák kryptotopográfiai csapatfelsorolása. Ant.Tan. 32, 1985-1986, 18-45.

 

1985

- Rec. S.S. Frere - J.H.M. StJoseph: Roman Britain from the Air. - Acta Arch.Hung. 37, 1985, 277-278.

- A dunaújvárosi római utazókocsi rekonstrukciója. Arch.Ért. 112, 1985, 169-179.

- Rec. B. Galsterer: Die Graffiti auf der römischen Gefäßkeramik aus Haltern. Bodenaltertümer Westfalens 20, 1983. - Arch.Ért. 112, 1985, 149.

- Orientalische Grabkammern in Intercisa. Festschrift für A. Betz, Wien 1985, 631-637.

- Rec. E. Ettlinger - K. Roth: Helvetische Reliefsigillaten und die Rolle der Werkstatt Bern-Enge. Acta Bernensia 8, 1979. - Com.Arch.Hung. 1985, 201-202.

- Rec. Szeged története I. A táj a magyar honfoglalás előtt. Szeged 1983. - Mühely 1985, 4, 167-169.

- Rec. Die Römer in Hessen. Die Römer in Baden-Württemberg. Theiss, Stuttgart. - Acta Arch. Hung. 35, 1983, 436-437.

- Rec. R. Christlein - O. Braasch: Das unterirdische Bayern. - Acta Arch.Hung. 35, 1983, 436-437.

- Das große Kultbild des Mithräums und die Probleme des Mithras-Kultes in Intercisa. (Tóth Istvánnal). Előadás: 2. Int. Congress of Mithraic Studies, Teheran 1975. Spec. nova 1, 1985, 37-56.

- Römische Thermen von Weißenburg i. Bay. (H. Koschikkal). in: Konservierte Geschichte? Antike Bauten und ihre Erhaltung. Hg. G. Ulbert und G. Weber. Stuttgart 1985, 153-163.

 

1984

- Thermae maiores Biriciana-Weissenburg in Bayern. Ausgrabung – Konservierung – Restaurierung. Budapest 1984.

- A Weißenburgban föltárt római fürdő restaurálásának tapasztalatai. Múzeumi Műtárgyvédelem 13, 1984, 47-74.

 

1983

- Regelmäßigkeiten in der Entlassung der Auxiliarsoldaten aufgrund der Militärdiplome. Studien zu den Militärgrenzen Roms III, Stuttgart 1983, 792-793; Lényegesen kibővítve: Acta Arch.Hung 36, 1984, 223-238. Magyarul: Ant.Tan.31, 1984, 53-72.

- Rec. E. Tóth: Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radnóti, 1943. Régészeti Füzetek II/19, 1978. - Acta Arch.Hung. 35, 1983, 415-416.

- Rec. P.A. Holder: The Auxilia from Augustus to Trajan. BAR. Int.Ser. 70, 1980. - Acta Arch.Hung. 35, 1983.

- Római fürdő és helyreállítása Weißenburgban. Műemlékvédelem 27, 1983, 201-213.

 

1982

- Die Denkmäler des Kaiserkultes in Intercisa. Wiss. Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin 31, 1982, 303-304. = (lényegesen kibővítve) Basen und Fragmente von Kaiserstatuen in Intercisa. Acta Arch.Hung. 35, 1983, 73-85.

- Rec. Roman Frontier Studies 1979. BAR. Int.Ser. 71, 1980. - Arch.Ért. 109, 1982, 156-157.

 

1981

- Rec. St. Johnson: The Roman Forts of the Saxon Shore. London 19792. - Acta Arch. Hung. 33, 1981.

- Römische Schnellwaage im Museum von Szentes. Móra F. Múzeum Évkönyve 1978/1979, 303-309. Magyarul: Technikatörténeti Szemle 12, 1980-1981, 279-286.

- Pannonische Limesstrecken auf Luftaufnahmen. Antike Welt 12, 1981, 4, 39-52.

- Római bronzmérleg és csontsíp. Természet világa 112, 1981, 182-183.

- V. századi sír Intercisában. Arch.Ért. 108, 1981, 211-217.

- Zur Ergänzung und Datierung von neuen Militärdiplomen aus Obermösien (Lőrincz Barnabással). ZPE 42, 1981, 273-278.

 

1980

- Római jelzőtornyok és a limes-út Intercisa térségében. Arch.Ért. 107, 1980, 166-175.

- Rec. G. Alföldy: Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen. Antiquitas 1/27, Bonn 1977. - Acta Arch.Hung. 32, 1980, 491-492.

- Die Baugeschichte des Auxiliarkastells von Intercisa (Lőrincz Barnabással). BAR Int. Ser. 71, 1980, 681-701.

- A Late Roman Building from Intercisa and the Notitia Dignitatum. BAR Int.Ser. 71, 1980, 703-714.

- Neuere Militärdiplome aus Pannonien (magyarul is). Balogh Á. Múzeum Évkönyve 10-11, 1979-1980, 59-132.

- Dunaújváros területének rövid története I-X. Dunaújvárosi Hírlap 1980, 3.21 - 4.29.

 

1979

- Dunaújváros története az őskortól napjainkig. Régészet. Az István Király Múzeum közleményei D/131. (A további fejezetek Sergő Erzsébet és Matuss Lászlóné tollából származnak). Dunaújváros 1979.

- The Name of Cautes and Cautopates. Acta Classica, Debrecen, 15, 1979, 45-48.

- Rec. B. Lőrincz: Pannonische Stempelziegel I. Diss.Arch. II/5, Budapest 1977. - Arch.Ért. 106, 1979, 143.

 

1978

- Intercisa - ein römisches Grenzkastell am pannonischen Limes. Das Altertum 1978, 106-111.

- Der Beginn der Donaukriege des Domitian. Acta Arch.Hung. 30, 1978, 37-60.

- Pannoniai limes-szakaszok légifényképeken. Arch.Ért. 105, 1978, 235-259. Németül (részben): Pannonische Limesstrecken auf Luftaufnahmen. Antike Welt 12, 1981, 4, 39-52.

- Megjegyzések Valeria védelmi rendszereinek kérdéséhez. Ant. Tan. 25, 1978, 246-252.

- Az Intercisa Múzeum közművelődési tevékenységéről. in: Ma és Holnap. Székesfehérvár, 1978.

 

1977

- Intercisa. Das römische Dunaújváros (magyarul, angolul és oroszul is). Corvina, Budapest 1977.

- Rec. I. I. Russu: Inscriptiones Daciae Romanae. Bucuresti 1975. - Acta Arch.Hung. 29, 1977, 455-457.

- Intercisa. Das römische Dunaújváros (magyarul, angolul és oroszul is). Corvina, Budapest 1977.

- Elpusztult római erődök? Műemlékvédelem 21, 1977, 44-49.

 

1976

- Neuere Inschriften aus Intercisa (Lőrincz Barnabással). Alba Regia 15, 1976, 199-216.

- Rec. L. Bakker - Br. Galsterer-Kröll: Graffiti auf römischer Keramik im RLM Bonn. Epigraphische Studien 10, 1975. - Alba Regia 15, 1976, 254-255.

- Intercisa. Annamatia. Lussonium. in: Der römische Limes in Ungarn. Székesfehérvár 1976, 101. 106. 108.

- Az Intercisa Múzeum állandó kiállításának forgatókönyve. Régészet (őskor, római kor, népvándorláskor). Dunaújváros 1976.

 

1975

Intercisa. Az István Király Múzeum Közleményei B/31, Székesfehérvár 1975.

 

1974

- Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen von Intercisa in den Jahren 1970-1972 (magyarul is). Alba Regia 13, 1974, 245-263.

- Rec. I. Huld-Zetsche: Trierer Reliefsigillata, Werkstatt I. Materialen zur römisch-germanischen Keramik 9, Bonn 1972. -Arch.Ért. 101, 1974, 342-343.

 - Múzeum és közönsége. in: Miskolczi M. (szerk.): Tavasz '74. Dunaújváros 1974, 67-71.

- Az 1973/74. évi latin írásbeli tétel margójára. Ant.Tan. 21, 1974, 267-270.

 

1973

Rec. Bóna I.: VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Dunaújvárosi Hírlap 1973.12.7.

 

1971

- Angaben zur Geschichte der ungarischen Tiefebene im augusteischen Zeitalter. Acta Ant. et Arch., Szeged, 14, 1971, 73-79.

- Intercisa kemencéi. in: Miskolczi M. (szerk.): Tavasz '71. Dunaújváros 1971, 61-67.

 

Tanulmányok és könyvismertetések

1970

Die Daker am Gebiet von Ungarn. Móra F. Múzeum Évkönyve 1970, 5-29.

 

1969

Inschriften und Zeichen auf den Terra Sigillaten von Intercisa. Alba Regia 10, 1969, 87-99.

 

1967

Az Alföld történeti és népességi viszonyai az i.e.I. és i.sz.I. században. Diákköri Füzetek, Debrecen, 2, 1967, 49-72.

 

Szerkesztés, kiadás

- Specimina nova 1985 –

- Acta Antiqua 2004 –

- Mozaikok a dunakömlődi ásatásokról (szerk. Visy Zs. és Tóth I.). Specimina nova Suppl. I. Pécs 1989.

- Instrumenta inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften. Szerk. M. Hainzmann és Zs. Visy. Pécs 1991.

- Itinerarium Hungaricum. I. Pannonia Hungarica antiqua. Budapest 1995. (Hajnóczi Gyulával és másokkal együtt)

- Déli harangszó. Mundus Egyetemi Kiadó Budapest 2000.

- Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes. Schriften des Limesmuseum Aalen 53. Stuttgart 2000. (Kocsis Lászlóval)

- Magyar régészet az ezredfordulón. Teleki László Alapítvány, Budapest 2002. (főszerk.). Angolul is: Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest 2003.

- A régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. Mandulavirágzási Tudományos Napok, PTE, 2002. március 4-5. Pécs 2003. ISBN 963 641 960 4.

- The Roman Army in Pannonia. TLA Budapest 2003.

- Abstracts of the 19th International Congress of Roman Frontier Studies. Pécs 2003. – bevezetéssel.

- Visy József: A klasszikus embereszmény (szerk. Péter L., válogatta és a szöveget gondozta Visy Zs.). Bába Kiadó, Szeged 2004.

- Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs 2005.

- Die römische Siedlung bei Babarc. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie, Band 12. Passau 2007. (társszerkesztés)

 

Szerkesztés

2012

Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. Társszerk.: Sófalvi A., Énlaka - Székelyudvarhely 2012. 

2011

- A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban. Budapest 2011.

- A rómaiak a Dunánál – a ripa Pannonica Magyarországon mint világörökségi helyszín / Romans on the Danube – the Ripa Pannonica in Hungary as a World Heritage Site. Pécs 2011.

- A Danube limes program régészeti kutatásai 2008-2011. között. The Danube Limes Project Archaeological Research between 2008-2011. (Társszerkesztők: Szabó M., Priskin A., Lóki R.). Pécs 2011.

- Frontiers of the Roman Empire – The Roman Limes in Hungary. Pécs 2008; Pécs 2011.

2009-

Antiquaries Journal editorial adviser 2009-

2008

Tanulmányok Énlaka történetéről és kultúrájáról. Énlaka-Pécs 2008.

2006-

Institut za archeologiju, 

2005

Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs 2005.

Acta Antiqua Acad. Sc. Hung. 2005- 

2004

Visy József: A klasszikus embereszmény (szerk. Péter L., válogatta és a szöveget gondozta Visy Zs.). Bába Kiadó, Szeged 2004. 

 2003

- A magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003. Angolul is: Hungarian Archaeology at the turn of the Third Millennium. (főszerk.) Budapest 2004.

- The Roman Army in Pannonia. Budapest 2003.

- A régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. Pécs 2003.

2000

- A déli harangszó. Budapest, 2000 (olaszul is).

- Von Augustus bis Attila. Stuttgart 2000.

1995-

Monografije Instituta za archeologiju / Monographiae Instituti Archaeologici (MIA). Zagreb, Itinerarium Hungaricum. Pannonia Romana. Budapest. (magyarul, angolul, németül). - sorozatszerkesztő

1991

Instrumenta inscripta Latina. Pécs

1985-

Specimina nova