Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
RÉGÉSZET TANSZÉK

 

Kultura przeworska - Nemzetközi konferencia Lengyelországban 2017

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PTE „Utazó Nagykövet”

 

Dr. Soós Eszter

egyetemi tanársegéd

PTE BTK TTI

Régészet Tanszék

 

 

Konferencia címe: “Przeworsk culture. Processes of change and external contacts”

Előadás helyszíne, ideje: University of Łódź, Archeology Institute

 Łódź, 65 Narutowicza St.

14 – 16 September 2017.

A konferencia szervezői:

Prehistory Department of the University of Łódź Archeology Institute

General Iron Age Prehistory Department of the Archeology Institute of Adam Mickiewicz University (http://archeo.amu.edu.pl/english.htm)

 

A római császárkori Barbaricum kutatásának egy speciális témakörével, a Przeworsk kultúrával foglalkozó tudományos konferencián előadói minőségben vettem részt 2017. szeptember 14. és 16-a között Lengyelországban.

Előadásomban a 2016-ban summa cum laude minősítéssel megvédett doktori disszertációm eredményeit mutatom be nemzetközi szinten. Kutatásaimban a római császárkori barbár Przeworsk-kultúra Hernád-völgyi megtelepedésének komplex régészeti értékelését végeztem el. A régészeti kultúrának csupán kisebb része esik Magyarországra: törzsterülete Lengyelország déli és keleti része, és kiterjedt Kárpátalja, Kelet-Szlovákia és Északnyugat-Románia területére is. A témakör vizsgálata hazai szinten az 1960-as évek óta abbamaradt, így kutatásaimban a legújabb feltárási eredmények alapján a kultúrkör megtelepedésének kronológiájára, a települések fejlődésének dinamikájára, az anyagi kultúra átalakulásának vizsgálatára is kitértem. 

Előadásomban ismertettem a legújabb magyarországi régészeti feltárások eredményeit, a leletanyag modern értékelése alapján általam kidolgozott kronológiát, a megtelepedés módját, a települések jellemzőit. Kitértem a késő császárkorban a területet ért kulturális hatásokra, és a Római Birodalommal való kereskedelmi kapcsolatokra is. Végül bemutattam a hagyományos kultúrtörténeti megközelítés mellett a doktori disszertációmban kidolgozott, térinformatikai és matematikai statisztikai módszerekkel elvégzett vizsgálatokat is, melyekkel háztartási egységeket tudtam elkülöníteni a településeken.

A fent bemutatott kutatási terület azért speciális, mert a nálunk peremterületnek számító régió kimondott érdeklődésre tart számot a lengyel és szlovák kutatásban. A rendezvényen – bár a szláv nyelv dominált az előadásoknál – kiemelt figyelmet kapott az angol nyelven megtartott előadásom. 

 

A Pécsi Tudományegyetem szempontjából kiemelkedően hasznos, hogy ennek a témakörnek, és a római kori Barbaricum kutatásának nálunk van külön tanszéke. A további kapcsolatok és pályázatok szempontjából ezért fontos, hogy a pécsi műhelyt keressék meg egy esetleges együttműködés keretében. Konferencia részvételemmel ezt a folyamatot alapoztam meg. 

 

Dr. Soós Eszter

PTE BTK TTI

Régészet Tanszék