Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
RÉGÉSZET TANSZÉK

 

Őskori régészet (BA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az őskori régészet szakág az emberré válástól az őskor különböző korszakain át egészen a késő vaskor végéig, a Római Birodalom terjeszkedéséig tekinti át Európa, illetve kiemelten a Kárpát-medence régészetét, kitekintéssel távolabbi területek (pl. a Közel-Kelet) régészetére és történetére. Az oktatás célja a Kárpát-medencei őskori közösségek régészeti emlékeinek részletes bemutatása mellett az őskor egyes korszakaira jellemző gazdasági, társadalmi berendezkedések, valamint az őskori szellemi kultúra emlékeinek tárgyalása. Nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetközi régészet legújabb elméleti iskoláinak bemutatására is, amelyek új távlatokat nyitottak az őskori régészeti leletanyag értelmezésében. A szakág főbb kurzusai az ember evolúcióját és a Kárpát-medence és Európa paleolitikumát, mezolitikumát, a Kárpát-medence és Európa neolitikumát, rézkorát, bronzkorát, valamint a vaskor régészetét bemutató előadások, és a hozzájuk kapcsolódó szemináriumok és módszertani kurzusok. Az órákat a Magyar Nemzeti Múzeumban, a pécsi Janus Pannonius Múzeumban és az ország más múzeumaiban tartott anyagismeret órák egészítik ki, ahol a diákok közvetlen közelről szerezhetnek „kézzel fogható” ismereteket az őskor anyagi kultúrájáról.