Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
RÉGÉSZET TANSZÉK

 

Antik (görög-római) régészet (BA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem Régészet és Klasszika-filológia tanszékeinek együttműködése eredményeképpen 2014 őszétől új szakágként indul az antik görög-római régészet (klasszika archaeológia) oktatása. Az antik régészet szakág az antik régészet oktatásának hazai és nemzetközi hagyományait követve, a 21. századi kutatás legújabb eredményeinek, módszertani vizsgálatainak eredményeit felhasználva mutatja be az égei bronzkor, az égei és itáliai kora vaskor, a görögök, etruszkok és a korai Róma régészetét, valamint a római császárkor vallási és művészeti életét egészen a késő római időszakig.

A szakág oktatásához kapcsolódó, jelenleg tervezés alatt álló nemzetközi tudományos projekt(ek) fő profilja a hellenisztikus kori és a római császárkori népeik, kultúrák etnikai, kulturális és vallási identitástudatának, a romanizáció és a deromanizáció folyamatainak sokoldalú vizsgálata, amely a görögökhöz, etruszkokhoz, rómaiakhoz köthető írott források folyamatos olvasása mellett a klasszikus ókor átfogó, más tudományterületeken is kamatoztatható megismerését nyújtja a szakág hallgatói számára. A szakág oktatása során nagy gondot fordítunk az antik világ és a Barbaricum vaskori kultúrái között megfogható, korábban központ-periféria kapcsolataként értelmezett kulturális kölcsönhatásokra, valamint a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében őrzött emlékanyag átfogó megismertetésére.

A szakág főbb kurzusainak témái: Az égei bronzkor, valamint az Égeikum és Itália kora vaskorának régészete, Az archaikus és klasszikus kor régészete, Életmód és romanizáció a hellenisztikus é római korban, Császárkori vallás és művészet.