Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
RÉGÉSZET TANSZÉK

 

Régészet MA-képzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2019-2020. MA I. évfolyam

2019-2020. tanév MA I. évfolyam

 

A 2010-ben megindult MA-képzés keretében a Római provinciák régészete és a Kora keresztény régészet szakirányokon olyan szakemberek képzése történik, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és -értelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyeket felkutatására, feltárására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.