Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
RÉGÉSZET TANSZÉK

 

Római provinciák régészete (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A tanszék legnagyobb múltra visszatekinthető szakága a római provinciák régészete, amely 2010 óta MA szakirányként is választható.  A római történelem és régészet alapjainak megismertetése mellett az oktatás fókuszában mindenekelőtt a Római Birodalom provinciái, mint multikulturális térségek, köztük Pannonia régészeti emlékeinek, anyagi kultúrájának megismertetése áll a korai és a kései császárkor időszakában.  Az elméleti ismeretek mellett a római lelőhelyek, régészeti jelenségek és leletanyag meghatározásának, értelmezésének gyakorlati módszertani elsajátítását részben a Pécsi Légirégészeti Téka kiterjedt lelőhely felderítési, valamint ásatási, anyagfeldolgozási tevékenységeiben, részben a lussoniumi (Paks-Dunakömlőd) katonai tábor, polgári település és temetők feltárásain való részvétel alapozza meg.

A római régészet szakág évek óta tartó, többféle pályázatból finanszírozott, a korábbi eredményeknek köszönhetően mára nemzetközi jelentőségűvé vált kutatási projekt-sorozata (amely a tervek szerint jövőre is folytatódik) a római dunai határ (limes) térségének, településszerkezetének, katonai létesítményeinek, anyagi-szellemi kultúrájának és történeti-kulturális kapcsolatainak részletes vizsgálatát tűzte ki céljául, szoros együttműködésben a Duna-menti országok limes-kutatóival.

Az MA-szakirány főbb kurzusainak témái: Pannonia település- és társadalomtörténete a korai, középső és késő császárkorban, Római gazdaság- és pénztörténet, Pannonia és a környező barbár népek kapcsolatrendszere, Antik ikonográfia és vallástörténet. 2014 őszétől a PTE BTK és PTE FKK között kötött együttműködés eredményeképpen a régészet MA szakra és a Felnőttképzési Kar Kulturális Örökség Tanulmányos MSc szakára járó régészhallgatók, építészmérnök, kulturális menedzser és más, kulturális örökség iránt érdeklődő hallgatók számára indulnak régészeti örökségvédelmi kurzusok, ahol a szükséges elméleti ismeretek mellett örökségvédelmi, műemlékvédelmi, turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik. A régészeti leletanyag közvetlen megismerésére a Magyar Nemzeti Múzeumban és más vidéki múzeumokban is elvégezhető múzeumi gyakorlatok keretein belül is lehetőség van.