Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
RÉGÉSZET TANSZÉK

 

Római provinciális régészet (BA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 A tanszék legnagyobb múltra visszatekintő szakága a római provinciák régészete, amely 2010 óta MA szakirányként is választható.  A római történelem és régészet alapjainak megismertetése mellett az oktatás fókuszában mindenekelőtt a Római Birodalom provinciái, mint multikulturális térségek, köztük Pannonia régészeti emlékeinek, anyagi kultúrájának megismertetése áll a korai és a kései császárkor időszakában.  Az elméleti ismeretek mellett a római lelőhelyek, régészeti jelenségek és leletanyag meghatározásának, értelmezésének gyakorlati módszertani elsajátítását részben a Pécsi Légirégészeti Téka kiterjedt lelőhely felderítési, valamint ásatási, anyagfeldolgozási tevékenységeiben, részben a lussoniumi (Paks-Dunakömlőd) katonai tábor, polgári település és temetők feltárásain való részvétel alapozza meg.

Paks-Dunakömlőd/Lussonium

A római régészet szakág évek óta tartó, többféle pályázatból finanszírozott, a korábbi eredményeknek köszönhetően mára nemzetközi jelentőségűvé vált kutatási projekt-sorozata (amely a tervek szerint jövőre is folytatódik) a római dunai határ (limes) térségének, településszerkezetének, katonai létesítményeinek, anyagi-szellemi kultúrájának és történeti-kulturális kapcsolatainak részletes vizsgálatát tűzte ki céljául, szoros együttműködésben a Duna-menti országok limes-kutatóival.     

A BA szakág főbb kurzusainak témái: Pannonia település-és gazdaságtörténete, a Római Birodalom provinciáinak régészeti emlékei, Életmód, romanizáció a hellenisztikus és római korban, Császárkori vallás és művészet.